REFERSENSER

Modern styrning i resecentrat Umeå östra

Här har GATE installerat ett datoriserat styr-och reglersystem för Värme, ventilation och kyla som kan styras och övervakas via internet. Resecentrat Umeå östra är de resecentrat i staden som används mest av Umeborna. Cirka 35 000 mäniskor arbetar eller studerar i området tillföljd av närheten till Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet.

 

Väven  Umeå Östra Arkitekthögskolan UPAB MVG-gallerian