REFERSENSER

UMEÅS NYA KULTURHUS FÖR KULTURHUVUDSTADSÅRET

Inför kulturhuvudstadsåret 2014 bestämde Umeå kommun att nytt kulturhus, kallat Kulturväven skulle byggas vid Umeälven i centrala Umeå. Byggnaden innehåller flera kulturintuitioner och har bland annat en så kallad ”Black box” med plats för upp till 1000 besökare. I byggnaden finns dessutom Sveriges första kvinnohistoriska museum.

Denna totalt 24 000 kvadratmeter stora fastighet värme, ventilation och kylsystem styrs av Gates styr- och övervakningssystem tillsammans med installerade automationsprodukter.

Där bland annat specialfunktioner runt ”Black boxen” finns tillgängliga så t.ex. rök ej sugs ut av ventilationssystemet vid användning av en rökmaskin. Även Kvinnomuseet har avancerad klimatstyrning där förutom temperatur och CO2 bla. fukthalten i luften regleras via Gates lösning.

Byggnaden styrs övrigt av ett KNX-system som bla. behandlar el och belysning. Gate har tagit fram visualiseringen av ett antal KNX-funktioner där man bla. kan ändra olika börvärden.

Väven Umeå Östra Arkitekthögskolan UPAB MVG-gallerian