REFERSENSER

Modern styrning i resecentrat Umeå östra

GATE har tagit fram sex fjärrstyrda parkeringsdisplayer på uppdrag av UPAB, Umeå kommuns parkeringsbolag. Dessa upplyser umeborna om hur många p-platser som finns tillgängliga i parkeringshusen Nanna och Parketten i centrala Umeå.

– Vi är väldigt nöjda med displayerna, de tickar på oavsett väderlek. Vår målsättning var att förmå umeborna att välja parkeringshusen för parkering i centrum och det har vi lyckats med tack vare displayerna, säger Håkan Gustafsson, vd, UPAB.

 

Väven Umeå Östra Arkitekthögskolan UPAB MVG-gallerian