ENTREPRENAD

Gate Intelligent Building Support huvudsakliga sysselsättning är total- eller generalentreprenader för styr- och övervakningssystem som främst betjänar värme, ventilation & kyla.

Vi har kompetens att utföra allt ifrån projektering till leverans och driftsättning av produkt. Genom vår kunniga och engagerade personal kan Gate Intelligent Building Support erbjuda förstklassig information och val av produkter för Era behov av systemlösningar.

Vi är branschledande på styrentreprenader i Umeåområdet och innehar ett gott rykte från våra beställare.

– Att låta GATE göra en genomlysning av våra uppvärmningskostnader är den bästa investering vi har gjort, säger Mikael Ericsson, vd, Motorcentralen i Umeå.

 

PRODUKTER

GATE är helt fabrikatsoberoende vilket innebär att vi har möjlighet leverera system innehållande produkter från en mängd olika fabrikat och företag. Genom möjligheten att kunna välja olika fabrikat kan våra tekniker konstruera moderna systemlösningar efter den specifika projektbeskrivningen. Med förstklassiga produkter och systemlösningar för fastighetsautomation skapar vi ett driftsäkert inomhusklimat med hög kvalité som gör att människan mår bra. Läs mer om våra referenser

KVALITET OCH MILJÖ

Sedan starten 2000 arbetar vi på GATE Intelligent Building Support aktivt med att säkerhetsställa dagens miljö- och kvalitetskrav. Genom systematiskt arbete inom kvalité och miljö ges en uppdaterad och tydlig kvalitéts- och miljöplan som säkerhetsställer att våra kunder erhåller högsta kvalité på alla entreprenader och tjänster vi levererar. I vårt kvalitets- och miljöarbete är det också viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsplatsen för GATE:s personal varierar ständigt från kontorsmiljö till byggarbetsplatser där risker som t.ex. fallrisker är vanligt. Vi på Gate Intelligent Building Support tar vårt ansvar för att minimera risken att någon av våra tekniker skadar sig. Det gör vi genom att utbilda vår personal om risker som finns i det dagliga arbetet med hjälp av kurser och läsmaterial, så som vår arbetsmiljöplan som följer arbetsmiljöverkets mall