KONTAKT


Patrick Pettersson
Marknadsansvarig
090-200 11 09
patrick.pettersson(a)gateibs.com

energikartläggning

FÅ FULL KONTROLL PÅ FASTIGHETENS ENERGIANVÄNDNING OCH BESPARINGSPOTENTIAL

Att genomföra en energikartläggning ger dig som fastighetsägare fullständig insikt om hur din fastighet fungerar i nuläget. Huvudsyftet är att utifrån befintlig utrustning och verksamhet identifiera kostnadseffektiva energibesparande åtgärder med rimlig payofftid och självklart bevarad komfort.

HUR GÅR DET TILL? 

Vid en Energikartläggning utför Gates energispecialist en omfattande genomgång av fastighetens samtliga energisystem.
Inledningsvis inventeras fastigheten och mätutrustning sätts upp för att senare kunna finfördela energianvändningen.
Därefter sker en kontroll av fastighetens energisystem inkl. styrsystem samt så utförs en noggrann kontroll av byggnadens klimatskal.
Slutligen levereras energikartläggningen i rapportform där potentiell besparing mha. Personliga åtgärdsförslag inkl. kostnader och payofftider står beskrivna.

Gates specialist besvarar era frågor, ger tips och råd på åtgärder samt tjänster som är lämpliga ur drift-, funktions- och energibesparingshänseende för just er unika fastighet.

 

Läs mer om Energikartlägging  i Gate Energy Kompendium.pdf