KONTAKT


Patrick Pettersson
Marknadsansvarig
090-200 11 09
patrick.pettersson(a)gateibs.com

Energiinventering


TA REDA PÅ ER FASTIGHETS ENERGISTATUS

Har Ni flera fastigheter eller vill Ni kontrollera hela fastighetens energistatus? Genom att kontinuerligt ha koll på sin fastighets energistatus försäkrar man sig om att sin energianvändning är optimal.
Genom att utföra en energistatuskontroll får NI som fastighetsägare reda på byggnadens energistatus. Med energistatus menas hur väl fastighetens olika system presterar gentemot klimatskalets isolerings effekt.

HUR GÅR DET TILL? 

När Gates energispecialist har mottagit och granskat utskickad energienkät (se energitimmen) görs ett platsbesök hos er fastighet. Vid besöket görs ut ifrån enkäten en grundlig genomgång av fastighetens samtliga energisystem. Kontrollen omfattas bla. av funktionskontroll, driftstrategi, besiktning av klimatskal samt momentana energimätningar.

Gates specialist besvarar era frågor, ger tips och råd på åtgärder samt tjänster som är lämpliga ur drift-, funktions- och energibesparingshänseende för just er unika fastighet.


Läs mer om Energistatuskontroll  i Gate Energy Kompendium.pdf