KONTAKT


Patrick Pettersson
Marknadsansvarig
090-200 11 09
patrick.pettersson(a)gateibs.com

Energianalys


ENERGIRÅDGIVNING FÖR ER FASTIGHET

En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för er fastighet. Genom att kontinuerligt ha koll på sin energiförbrukning försäkrar man sig om att sin fastighetdrift är optimal.

HUR GÅR DET TILL?

I en Energitimme tilldelas fastighetsägaren en energienkät där uppgifter avseende klimatskal, värme- och varmvattensystem, ventilation, osv. fylls i. Därefter skickas enkäten till Gates energispecialist som granskar den noga. Slutligen levereras en rapport baserad ifyllda värden tips och råd på åtgärder samt tjänster som är lämpliga ur drift-, funktions- och energibesparingshänseende för just er unika fastighet.

Läs mer om Energitimmen i Gate Energy Kompendium.pdf