KONTAKT


Patrick Pettersson
Marknadsansvarig
090-200 11 09
patrick.pettersson(a)gateibs.com

Gate Energy

 

Gate Energy – Energiutredningar för fastigheter

De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa poster kan väldigt ofta reduceras med hjälp av kostnadseffektiva åtgärder. För att få reda på hur just Ni kan sänka era kostnader – använd Gate Energy som er personliga energirådgivare.

Gate har tagit fram tre förmånliga tjänster som ger allt ifrån översiktliga kontroller till mycket noggranna kartläggningar av fastighetens energianvändning och potentiella effektiviseringsåtgärder.

 

Energianalys    Energiinventering    Energikartläggning

 

Läs mer om varje enskild del genom menyn till vänster